ZUID rechtsgebieden

Elk jurist heeft vaak zijn eigen specialisatie. Dit geldt ook voor ons. Hiernaast treft u een overzicht aan van de rechtsgebieden waarvoor u bij ons terecht kunt. Klik op het vakgebied voor een korte toelichting en om te kijken welk rechtsgebied voor u van toepassing is. Mocht u toch op een ander rechtsgebied een vraag hebben dan verwijzen we u graag door naar een van onze collega’s.

Arbeidsrecht

ZUID Juristen is specialist op arbeidsrechtelijk gebied. Of het nu gaat om het opstellen van een arbeidsovereenkomst, het voeren van een ontslagprocedure, het nakomen van een concurrentiebeding, het opstellen van een arbeidsvoorwaardenreglement, het begeleiden van de Ondernemingsraad, u kunt ervoor terecht bij ZUID Juristen. Het is al lastig genoeg.

Huurrecht

Hulp nodig bij het opstellen van een huurovereenkomst of juist bij het beëindigen van een huurovereenkomst? Problemen met een huurder of uw verhuurder? Bij ZUID Juristen kunt u terecht voor een goed onderbouwd advies of voor een procedure bij de bevoegde rechter.

Ondernemingsrecht

Voor advies over de juiste rechtsvorm van uw bedrijf, het samenstellen van uw Raad van Commissarissen of het opstellen van een reglement voor de Raad van Bestuur kunt u bij ons terecht en ook voor alle andere vragen op ondernemingsrechtelijk gebied. Ondernemen is al lastig genoeg.