Nieuws

Ontslag op staande voet: 3 tips

Ontslag op staande voet: 3 tips

Ontslag op staande voet geven is niet altijd even prettig. Een werknemer heeft iets gedaan waardoor hij per direct ontslagen moet worden. Als je het als werkgever in wilt zetten, is het belangrijk om de eisen die gelden voor het …

Lees meer

5 checks om uw personeel te screenen

5 checks om uw personeel te screenen

We kennen het recht op privacy als een groot goed. Toch beschikt de HR-professional over de nodige rechten om er voor te zorgen dat hij weet wie hij aanneemt. Er zijn vijf eenvoudige checks die elke werkgever kan en soms …

Lees meer

Kabinet stelt Wet DBA uit tot 2020

Kabinet stelt Wet DBA uit tot 2020

De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA): een van de ‘zorgenkindjes’ van het huidige kabinet. Zo heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs aangegeven dat het kabinet de vervanger van de DBA pas per 1 januari 2020 van kracht …

Lees meer

Directie groot bedrijf moet ondernemingsraad informeren over beloningsverschillen

Directie groot bedrijf moet ondernemingsraad informeren over beloningsverschillen

Ondernemingsraden van grote bedrijven ontvangen van de directie een overzicht over de beloningsverschillen binnen de organisatie. Naast dit aspect moet de directie ook jaarlijks in gesprek met de ondernemingsraad over de beloning aan de top. Wilt u weten wat dit …

Lees meer

5 relevante wetswijzigingen in 2018

5 relevante wetswijzigingen in 2018

Ook dit jaar vinden weer een aantal wetswijzigingen plaats. We hebben hieronder vijf relevante wetswijzigingen op een rij gezet, die sinds 1 januari 2018 van kracht zijn. 1. Minimumloon en minimumjeugdloon Het minimumjeugdloon wordt in twee stappen afgeschaft. Sinds 1 …

Lees meer

Nieuwe regels voor uitzendbureaus over kopie ID-bewijs

Nieuwe regels voor uitzendbureaus over kopie ID-bewijs

De identiteit van werknemers controleren, de verblijfsrechtelijke status controleren en een kopie van het identiteitsdocument in de administratie bewaren: allerlei handelingen die voor de rekening van de werkgevers komen. Per 1 januari gelden deze zaken niet alleen voor werknemers/uitzendkrachten, maar …

Lees meer

5 belangrijke wijzigingen in de Arbowet

5 belangrijke wijzigingen in de Arbowet

Sinds kort is de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) van kracht gegaan. Het doel hiervan is om werkgevers en werknemers meer te betrekken bij het arbeidsbeleid. Wat houdt deze nieuwe Arbowet nu precies in voor u als organisatie? We hebben de vijf …

Lees meer

Bereid u in 10 stappen voor op de nieuwe privacywet

Bereid u in 10 stappen voor op de nieuwe privacywet

Omcirkel 25 mei 2018 met rode stift in de agenda. Dan gaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze nieuwe Europese privacywetgeving vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en kent strengere regels. Voor bedrijven is het belangrijk om nu …

Lees meer

10 tips voor het voeren van geslaagde beoordelingsgesprekken

10 tips voor het voeren van geslaagde beoordelingsgesprekken

Het jaar is bijna voorbij en dat betekent voor veel organisaties: beoordelingsgesprekken voeren. Een zeer relevant instrument, helemaal omdat de Wet Werk en Zekerheid strengere eisen stelt aan werkgevers. Toch ervaren de meeste leidinggevenden beoordelingsgesprekken als langdurig en complex. Hieronder …

Lees meer

Maximale transitievergoeding stijgt in 2018 naar € 79.000,-

Maximale transitievergoeding stijgt in 2018 naar € 79.000,-

De lonen gaan omhoog in 2018. Dit geldt ook voor de maximale transitievergoeding. Deze stijgt per 1 januari 2018 van 77.000 euro naar 79.000 euro. Dit betekent dat een werkgever bij ontslag maximaal dit bedrag moet betalen, tenzij de werknemer …

Lees meer