Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van Wiertz Company B.V. voor zover één en ander betrekking heeft op het ter beschikking stellen van flexmedewerkers aan opdrachtgevers. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien schriftelijk overeengekomen.

Download onze Algemene Voorwaarden (PDF)

Download our General Terms and Conditions (PDF)

Ga terug naar homepage